Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O đường kính AC và các giả thiết như hình vẽ. Biết rằng sđ$\overset\frown{Cq\text{D}}={{130}^{0}},$ sđ$\overset\frown{BpC}={{70}^{0}}$. Tính số đo góc AIB.

195

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9