Chi tiết câu hỏi

Cho các giả thiết thể hiện trong hình vẽ. Biết rằng số đo $\overset\frown{AmB}={{100}^{0}}$. Tính số đo góc AMB.

197

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9