Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O và các giả thiết như hình vẽ. Tính số đo cung BmD.

174

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9