Chi tiết câu hỏi

Một cái cổng chào được xây dựng theo kiểu nửa đường tròn như hình vẽ. Tính chu vi cổng chào.

270

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9