Chi tiết câu hỏi

Một bánh xe đạp có diện tích là $1,13{{m}^{2}}$. Đường kính của bánh xe xấp xỉ bằng bao nhiêu?

244

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9