Chi tiết câu hỏi

Một cái bánh pizza cắt ra thành các miếng bánh bằng nhau. Biết rằng mỗi miếng bánh có diện tích $45\,c{{m}^{2}}.$ Bán kính của cái bánh pizza bằng 10cm. Tính độ dài cung tròn của mỗi miếng bánh.

323

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9