Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm. Nếu giảm bán kính của hình tròn đi 2 cm thì diện tích của hình tròn giảm đi bao nhiêu?

312

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9