Chi tiết câu hỏi

Một cái đồng hồ có khoảng cách từ số 4 đến số 7 là 6cm. Hỏi diện tích của bề mặt đồng hồ bằng bao nhiêu?

227

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9