Chi tiết câu hỏi

Một cái đồng hồ có khoảng cách từ số 6 đến số 8 là 6cm. Hỏi diện tích của bề mặt đồng hồ bằng bao nhiêu?

274

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9