Chi tiết câu hỏi

Một cái cổng chào được xây dựng theo kiểu giới hạn bằng hai nửa đường tròn như hình vẽ. Tính diện tích cổng chào.

317

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9