Chi tiết câu hỏi

Cánh hoa rẻ quạt được vẽ bằng 3 cung tròn như hình vẽ. Biết ABCD là hình vuông. Tính diện tích hình rẻ quạt.

452

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9