Chi tiết câu hỏi

Cho đa giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R (dm) và ngoại tiếp đường tròn bán kính r (dm). Diện tích hình vành khăn tạo bởi hai đường tròn là $\pi \left( d{{m}^{2}} \right).$ Độ dài cạnh của đa giác bằng bao nhiêu?

313

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9