Chi tiết câu hỏi

Cho đa giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R (dm) và ngoại tiếp đường tròn bán kính r (dm). Diện tích hình vành khăn tạo bởi hai đường tròn là $16\pi \left( d{{m}^{2}} \right).$ Tính độ dài cạnh của đa giác.

361

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9