Chi tiết câu hỏi

Một hình trụ có chiều cao 25cm và đường kính đáy là 10cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

349

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9