Chi tiết câu hỏi

Từ một cái bánh gato cắt ra một miếng bánh có góc ở tâm ${30^0}$. Biết rằng cái bánh gato có chiều cao 6cm và bán kính 12cm. Tính diện tích xung quanh cái bánh sau khi bị cắt.

498

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9