Chi tiết câu hỏi

Bạn Xuân có 4 hộp đựng bi, mỗi hộp có 7 viên bi. Hỏi bạn Xuân có tất cả bao nhiêu viên bi ?

253

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3