Chi tiết câu hỏi

Quan sát hình vẽ và cho biết độ dài đoạn thẳng nào bằng $\frac{1}{5}$ độ dài đoạn thẳng AB ?

298

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3