Chi tiết câu hỏi

Phép tính thích hợp điền vào ô vuông là:

354

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3