Chi tiết câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu hình tam giác trong hình sau:

376

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3