Chi tiết câu hỏi

Tìm $\frac{1}{7}$ số con lợn có trong hình ảnh sau:

282

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3