Chi tiết câu hỏi

Lớp 3A trường Tiểu học Tân Lập có 18 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 3 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn nữ ?

376

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3