Chi tiết câu hỏi

Tổ 1 của lớp 3A gồm 6 bàn học, mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi tổ 1 của lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn ?

506

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3