Chi tiết câu hỏi

Do kinh tế khó khăn nên một công ty giảm lương nhân viên 20%. Sau khi kinh tế phục hồi công ty tăng lương cho nhân viên 20%. Hỏi so với ban đầu lương nhân viên tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

310

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5