Chi tiết câu hỏi

Một kho gạo sau khi xuất đi 20% số gạo trong kho thì phải nhập vào một lượng gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo hiện có trong kho để lại được số gạo như lúc ban đầu?

323

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5