Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của 76 và 16.

542

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4