Chi tiết câu hỏi

Cho ba số tự nhiên mà hai số liền nhau hơn kém nhau 70 đơn vị và trung bình cộng của ba số đó là 140. Tìm ba số tự nhiên đó.

292

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4