Chi tiết câu hỏi

Nam có một số bi, Nam cho bạn một nửa, sau đó lại mua thêm 4 túi bi, mỗi túi chứa 8 viên. Về nhà, Nam lại chia cho em $\frac{1}{4}$ số bi hiện có và còn lại 33 viên bi. Tính số bi mà Nam có trước khi cho bạn.

258

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5