Chi tiết câu hỏi

Hùng và Dũng có tất cả 48 cái tem. Nếu Hùng cho Dũng 5 cái tem thì Dũng có số tem nhiều gấp đôi Hùng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu cái tem?

485

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5