Chi tiết câu hỏi

Một đàn ong đi làm mật, biết $\frac{1}{5}$ số ong bay đến vườn nhãn, $\frac{1}{3}$ số ong bay đến vườn vải, số ong bay đến vườn nhài gấp 3 lần hiệu số ong bay đến hai vườn trên, còn lại 1 con ong bay trên trời để tìm đàn. Hỏi đàn ong có bao nhiêu con?

264

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5