Chi tiết câu hỏi

Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 3 lần rồi cộng với 2, được bao nhiêu chia 5 rồi trừ đi 6 thì được kết quả là 7.

276

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5