Chi tiết câu hỏi

Tìm một số biết nếu lấy số đó gấp lên hai lần rồi trừ đi 6, được bao nhiêu đem chia cho 4 thì được kết quả là 10.

350

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5