Chi tiết câu hỏi

Tính diện tích mảnh bìa có có các kích thước như hình vẽ dưới đây:

260

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4