Chi tiết câu hỏi

Để lát kín nền một căn phòng, người ta cần dùng 500 viên gạch men hình vuông có độ dài cạnh là 4dm. Tính diện tích căn phòng đó.

361

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4