Chi tiết câu hỏi

Bạn An đem xếp 60 miếng nhựa hình vuông cạnh 1cm thành một hình chữ nhật có chu vi là 64cm. Hãy tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó. (Độ dài các cạnh đều là số tự nhiên có đơn vị đo là xăng-ti-mét)

424

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4