Chi tiết câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng $\frac{1}{5}$ chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

367

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4