Chi tiết câu hỏi

Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 5dm, chiều cao là 10cm. Tính diện tích của hình bình hành đó.

234

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4