Chi tiết câu hỏi

Cho một hình bình hành có diện tích là $56{m^2}$, biết chiều cao của hình bình hành là 8m. Tính độ dài cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó.

228

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4