Chi tiết câu hỏi

Một hình vuông có cạnh là 6cm và một hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 4cm. Tìm hiệu chu vi của hai hình đó.

179

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4