Chi tiết câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

181

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4