Chi tiết câu hỏi

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng 1200m. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

234

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4