Chi tiết câu hỏi

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là $1k{m^2}$, chiều rộng là 500m. Tính chiều dài của khu đất đó.

177

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4