Chi tiết câu hỏi

Tổng độ dài một cạnh đáy và chiều cao tương ứng của một hình bình hành là 4dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy là 16cm. Tính diện tích của hình bình hành đó.

239

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4