Chi tiết câu hỏi

Một mảnh đất trồng rau hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 36m, chiều cao tương ứng là 25m. Cứ $100{m^2}$ thì thu hoạch được 38kg. Tính số ki-lô-gam rau thu hoạch được trên mảnh đất đó.

254

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4