Chi tiết câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu góc vuông trong hình dưới đây? Biết tứ giác MNPQ là hình vuông.

351

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4