Chi tiết câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau trong hình dưới đây?

244

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4