Chi tiết câu hỏi

Trong các số từ 0 đến 9, số bé nhất là số nào ?

146

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1