Chi tiết câu hỏi

Trong tranh có bao nhiêu em nhỏ?

159

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1