Chi tiết câu hỏi

Cần thêm bao nhiêu cây thông nữa để được 10 cây?

222

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1