Chi tiết câu hỏi

Cần thêm bao nhiêu con thỏ nữa để được 10 con thỏ?

305

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1