Chi tiết câu hỏi

Ghép hai hình thoi như nhau AMND và MBCN ta được hình bình hành ABCD (như hình dưới đây). Tìm tỉ số của chu vi hình thoi AMND và chu vi hình thoi ABCD.

230

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4